O preventívnom očkovaní

Očkovanie (vakcinácia) je vytváranie odolnosti (imunity) proti infekčným chorobám.

Odporúčaný vakcinačný postup u šteniat je následovný:

  • do 6.-7.týždňov je ideálne ponechať mláďatá pod matkou (saním mlieka od matky, získavajú materské protilátky, ktoré ich chránia proti chorobám, obzvlášť ak je matka vakcínovaná)
  • od 6.-7.týždňa odstaviť od matky (brániť saniu materského mlieka, aby klesli materské protilátky v tele šteniatka a telo sa pripravilo na tvorbu vlastných protilátok … tzv. IMUNITNÉ OKNO)
  • od 7.-8. týždňa 1.vakcinácia proti psinke, parvoviróze, hepatitíde, parainfluenze
  • od 10.-12.týžňa 2.vakcinácia proti psinke, parvoviróze, hepatitíde, parainfluenze a leptospiróze
  • od 13.-16.týždňa 3. vakcinácia proti psinke, parvoviróze, hepatitíde, parainfluenze, leptospiróze a besnote
  • ďalšie očkovanie sa koná až o rok a potom vždy 1x ročne

Sú však výnimky, kedy, ak sa pes nachádza v infekčnej oblasti (vyššia koncentrácia zvierat, útulky, chovy, výcvikové strediská pre výchovu psov) alebo je v endemickej oblasti (vyššie zamorenie potkanmi a inými hlodavcami), tak sa očkovanie prispôsobuje aktuálnym podmienkam a nastavuje sa podľa odporúčania veterinára

U mačiatok je vakcinačný postup následovný:

  • do 6.-7. týždňov podobne ako u šteniat
  • od 6.-7.týždňov podobne ako u šteniat
  • od 7.-8. týždňa veku 1.vakcinácia proti rhinotracheitíde, kaliciviróze a panleukopénii
  • od 10.-12 týždňa veku 2.vakcinácia proti rhinotracheitíde, kaliciviróze, panleukopénii a besnote

U mačiek je možnosť rozšíriť tieto vakcinácie o ďalšie, podľa podmienok v akých sa mačka zdržiava a podľa odporúčaní veterinára

Viac informácií o možnostiach a typoch ďalších dostupných vakcinácií vám sprostredkuje veterinárny lekár.