Úvod

Veterinárna ambulancia bola uvedená do činnosti 6. apríla 2009 na Švábskej ulici 1465 v Močenku, kde bola v prevádzke do februára roku 2022. V marci roku 2022 bolo pracovisko presťahované do nových, novovybudovaných, väčších priestorov na ulici Nad ihriskom 1765.

V týchto priestoroch sú poskytované komplexné služby veterinárnej starostlivosti o domáce zvieratá, akými sú základné preventívne úkony ( vakcinácie, čipovanie, poradenstvo o výžive, chove, ale aj rady, ako si zviera “nenechať prerásť cez hlavu”) a z diagnostických postupov máme k dispozícii otoskopické, parazitologické, urologické, cytologické, koprologické vyšetrenia, USG vyšetrenia, snap testy.  Zároveň poskytujeme 24-hodinovú hospitalizačnú starostlivosť, v stálom kontakte s majiteľmi.  U nás funguje aj pohotovosť po telefonickom kontakte. Spolupracujeme s referenčnými pracoviskami, kam sú posielaní pacienti na diagnostické úkony, či komplikované chirurgické zákroky (ortopedické zákroky, neurochirurgia, …)

Pre zákazníkov je k dispozícii parkovanie priamo pred budovou ambulancie. Pracovisko pozostáva z priestrannej čakárne, veľkej ambulancie, operačnej miestonosti, toaliet a hospitalizačnej miestnosti. O zvieracích miláčikov sa starajú dvaja veterinárni lekári na pracovisku a jeden externý veterinárny lekár.

Stáli i novopríchodzí majitelia sú vždy vítaní. Tešíme sa na vašu návštevu.