Náš tím

MVDr. Hanka Šidíková Žoldošová

 • absolventka Veterinárnej a farmaceutickej univerzity Brno r. 2007
 • 2-ročná prax na Veterinánej klinike Amis v Bratislave
 • od roku 2009 vedie veterinárnu ambulanciu v Močenku
 • niekoľkokrát do týždňa pracuje na Veterinárnej klinike Vet-centrum v Nitre
 • zameranie: malé zvieratá (psy, mačky, hlodavce) – interná medicína a chirurgia mäkkých tkanív

MVDr. Ivan Šidík

 • absolvent Veterinárnej a farmaceutickej univerzity Brno r. 2007
 • 3-ročná prax na Veterinárnej klinike Planet v Bratislave spolupracujúcej so Slobodou zvierat
 • od r. 2009 sa spolupodieľa na chode Veterinárnej kliniky Vet-centrum v Nitre
 • na ambulancii v Močenku vykonáva funkciu anesteziológa

MVDr. Anežka Verešová

 • absolventka Veterinárnej a Farmaceutickej univerzity v Košiciach
 • člen veterinárneho týmu na klinike Vet-centrum v Nitre a 1x do týždňa sa spolupodieľa na chode veterinárnej ambulancie v Močenku
 • zameranie: interná medicína, konzultácie a poradenstvo

MVDr. Elemír Žoldoš

 • terénny veterinárny lekár
 • zameranie: veľké zvieratá (hovädzí dobytok, ošípané), hydina – interná medicína a chirurgia