Paraziti a ich hrozby…

Toxoplazmóza (mýty a pravdy)

Toxoplazmóza je zoonotické (na ľudí prenosné) ochorenie vyvolané jednobunkovým organizmom Toxoplazma gondii. Definitívnym hostiteľom, vylučujúcim oocysty (vajíčka) do prostredia, je mačka a zvieratá z čeľadi Felidae. Medzihostiteľmi, nevylučujúcimi do prostredia oocysty, môžu byť vtáky alebo cicavci (hospodárske zvieratá, psy, človek).

Pokiaľ sa mačka v prostredí infikuje oocystami, hlavne zožratím surového nakazeného mäsa z ulovených myší, vtákov, (najčastejšie ešte malé mačiatko do 1 roku veku, ktorému úlovok prinesie matka), tzv. outdoor mačky, môže tieto oocysty vylučovať do prostredia cca 3 týždne a byť tak zdrojom nákazy. Po prekonanom období vylučovania (3 týždne), v naprostej väčšine už k opakovanému vylučovaniu v živote nedochádza a takáto mačka je pre svoje okolie bezpečná.

V závislosti od sily imunitného systému sa vylučovanie môže prejaviť aj klinicky, ak má mačka narušený imunitný systém (PNEUMONIE, zvýšená teplota, výtoky z očí, z nosu, dušnosť, hnačky, prípadne zmeny na očiach …), no častejšie dochádza k vylučovaniu oocýst v truse bez klinických príznakov.

Ako zistiť či Vaša mačka vylučuje Toxoplazmu?

Vyšetrením trusu sa potvrdí/vyvráti prítomnosť oocýst (vajíčok) v tele mačky alebo vyšetrením krvi (sérologicky), kde sa zistí (ne)prítomnosť protilátok proti Toxoplazme. Pozitívny výsledok znamená, že sa mačka s Toxoplazmou v živote stretla, no podľa hladiny protilátok v krvi a hlavne podľa klinických príznakov sa dá posúdiť, či Toxoplazmu vylučuje alebo nie. Obecne platí, že nález protilátok je vždy nutné porovnať s klinickými príznakmi. Hlavne mačky s pozitívnym nálezom, ale bez klinických príznakov hodnotíme ako bezpečné, pretože u nich je, na rozdiel od mačiek sérologicky negatívnych, minimálne riziko vylučovania oocýst.

 

Pre človeka NEBEZPEČNÉ:

  • surové alebo nedostatočne tepelne zpracované mäso
  • kontaminovaná voda, potraviny (ovocie, zelenina) a prostredie (pieskové ihriská, pôda) … oocysty prežívajú v prostredí viac ako rok

Najviac sú ohrození imuno-deficitní ľudia, tj. HIV pozitívni s rozvinutou klinickou formou AIDS a tehotné ženy hlavne v prvom trimestri, preto, hlavne budúcim maminkám, odporúčame aby ponechali starostlivosť o mačičku ostatným členom rodiny a veľmi odporúčame sérologické vyšetrenie mačky. V prípade pozitívneho výsledku, zvlášť ak je mačka staršia ako 2 roky, je ďalšie riziko vylučovania oocýst minimálne a súžitie s mačkou nevyžaduje špeciálne opatrenia. Ak je však výsledok negatívny, existuje riziko vylučovania oocýst, preto treba klásť zvýšené nároky na hygienu a nekonzumovať surové mäso.

V ŽIADNOM PRÍPADE NIE JE GRAVIDITA ŽENY DôVOD NA ODSTRÁNENIE MAČKY Z DOMÁCNOSTI!!!!

Pes nie je zdrojom Toxoplazmy, tj. u neho nedochádza k vylučovaniu parazita do prostredia. Pre okolie predstavuje pes riziko iba v prípade, že mu na srsti ulpievajú vajíčka Toxoplazmy (po vyváľaní sa v tráve a krátkodobom nalepení sa vajíčok na srsť), alebo po pozrení psieho surového mäsa človekom (v niektorých kulturách).

Pre viac informácií, prípadne ohľadne vyšetrení sa neváhajte na nás obrátiť, radi Vám pomôžeme znovuobnoviť dôveru vo svojho mačacieho miláčika :o)