Povinnosť čipovania!!!

Čipovanie je nezameniteľná a trvalá identifikácia zvieraťa transpondérom (čipom) pod kožu zvieraťa.

Od septembra 2018 vychádza v platnosť povinné čipovanie psov. Majitelia psov, narodených pred 31.8.2018 sú povinní v prechodnom období (od 31.augusta 2018 do 31.októbra 2019) si nechať označiť svoje zviera transpondérom (čipom). Označiť zviera transpondérom môže len veterinárny lekár.

Takto identifikované zviera je veterinárnym lekárom do 24 hodín zaregistrované do CRSZ (Centrálny register spoločenských zvierat), kde sú informácie o zvierati (meno, plemeno, pohlavie, dátum narodenia, apod.), ČÍSLO MIKROČÍPU, miesto aplikácie mikročípu (najčastejšie ľavá strana krku), prípadne číslo pasu, informácie o jeho zdravotnom stave (vakcinácie, odčervenie, apod.) a základné údaje na majiteľa-vlastníka zvieraťa (meno, priezvisko, adresa, telefón, apod.).

Pri náleze takto identifkovaného zvieraťa sa pomocou čítacieho zariadenia (u veterinárného lekára, v útulkoch,…) zobrazí číslo mikročípu, ktoré po zadaní do CRSZ, zobrazí všetky potrebné informácie o nájdenom zvierati (údaje o psovi) a hlavne o majiteľovi-vlastníkovi, ktorý je bezprostredne informovaný o nájdení strateného zvieraťa.

ČIPOVANÝ PES NIE JE DOHĽADATEĽNÝ GPS SYSTÉMOM!!!

Samotné čipovanie svojim spôsobom pripomína vakcináciu. Transpondér-mikročíp je aplikovaný sterilnou jednorazovou striekačkou pod kožu. Úkon trvá asi 2 sekundy. Psy, premiestňované mimo územie SR, musia byť sprevádzané pasom spoločenského zvieraťa. Pas spoločenského zvieraťa môže vydať len poverený veterinárny lekár.

Podrobnejšie informácie Vám poskytne Váš ošetrujúci veterinárny lekár.