Služby

Čo ponúkame:

  1. preventívne úkony (vakcinácie a prevencia parazitárnych ochorení ,tj.odčervenie, odblšenie,…)
  2. interná medicína (riešenie zdravotných komplikácií) a chirurgia mäkkých tkanív
  3. koprologické a parazitologické vyšetrenie
  4. biochemické a hematologické vyšetrenie
  5. sonografické vyšetrenie (gravidita,…)
  6. aplikácia tanspondéru (čipovanie), registrácia v Centrálnom registri spoločenských zvierat a vystavenie medzinárodného očkovacieho preukazu (petpasu)
  7. cytológia
  8. čistenie zubov ultrazvukom
  9. predaj krmív,…
  10. poradenstvo vo veterninárnej oblasti